РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ "МУЗЕЙ, ВІДКРИТИЙ ДЛЯ ВСІХ: КУЛЬТУРА БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ"

22.10.2013

 

РЕЗОЛЮЦІЯ КРУГЛОГО СТОЛУ

МУЗЕЙ, ВІДКРИТИЙ ДЛЯ ВСІХ: КУЛЬТУРА БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

 

17 вересня 2013 року в Мистецькому Арсеналі відбувся круглий стіл на тему «МУЗЕЙ, ВІДКРИТИЙ ДЛЯ ВСІХ: КУЛЬТУРА БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» за участю представників 17 відомств, організацій та обєднань.

 

Організаторами круглого столу виступили Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал» та Благодійний фонд «Мистецький Арсенал», який опікується соціальними програмами Мистецького Арсеналу та ініціював проведення круглого столу у межах соціальної програми проекту АРСЕНАЛ ІДЕЙ.

Учасниками круглого столу стали представники міністерств і відомств, музейних інституцій, фондів, громадських об’єднань, науковці, які прагнуть об’єднати зусилля навколо вирішення проблеми соціокультурної реабілітації та інтеграції у соціальний простір людей з особливими потребами через забезпечення доступу до культурної спадщини.

 

До організаторів та учасників круглого столу надійшло звернення від Віце-прем’єр-міністра України Костянтина Грищенко, під патронатом якого реалізується проект АРСЕНАЛ ІДЕЙ. Круглий стіл було розпочато виступом Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка. Також у роботі круглого столу взяли участь представники Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Київської міської державної адміністрації, Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення та Українського центру розвитку музейної справи, за підтримки яких реалізується проект АРСЕНАЛ ІДЕЙ.

 

Метою круглого столу є не лише пошук відповідей на актуальні питання сьогоденнящо ми можемо зробити задля того, щоб люди з особливими потребами не були людьми з обмеженими можливостями, та як зробити культурні цінності доступними для кожного члена суспільства,але й обговорення та подальше здійснення реальних кроків задля вирішення проблеми забезпечення рівних можливостей у доступності культурних цінностей для дітей і дорослих з особливими потребами.

 

Під час роботи круглого столу було заслухано виступи та пропозиції усіх його учасників щодо можливостей поліпшення ситуації у питанні відкритості музеїв для людей з особливими потребами.

 

У ХОДІ ВИСТУПІВ БУЛО ЗАЗНАЧЕНО:

 

 1. Наша мета спрямована на реалізацію прав інвалідів на повноцінне життя та формування позитивної  громадської думки стосовно людей з особливими потребами.

Ми повинні визнати право людей з інвалідністю брати участь на рівних засадах з іншими у культурному житті та повинні вжити всіх відповідних заходів, щоб сприяти забезпеченню людям з особливими потребами доступу до культурного життя, музейних колекцій та виставок, театральних вистав, телевізійних програм, кінофільмів та інших культурних заходів у доступному форматі, адаптуючи навколишнє середовище для їх потреб.

     Інвалідність слід розглядати як продовження життя людини, права та обов'язки цієї категорії населення мають бути визнані аналогічними правам та обов'язкам інших людей.

 1. Відвідування музеїв, художніх галерей, виставкових центрів, театрів дітьми та дорослими з інвалідністю слугують не лише цілям художньо-естетичного виховання та організації дозвілля, але й завданням соціокультурної реабілітації осіб з інвалідністю, їх інтеграції у соціальний простір.

       2. Забезпечення відкритого доступу осіб з особливими потребами до музеїв не зводиться виключно до питань полегшення фізичного пересування в просторі людей із порушеннями опорно-рухового апарату (встановлення додаткових технічних засобів на зразок пандусів, підйомників тощо), що є неприпустимим спрощенням.

Формування відкритого, доступного музейного простору передбачає цілий комплекс заходів, серед яких надзвичайна увага має бути приділена змістовній роботі музею: створенню спеціалізованих «продуктів» та пропозицій, розробці спеціальних програм, що враховували б потреби та можливості різних груп особливих відвідувачів.

У багатьох музеях України, завдяки ініціативі окремих ентузіастів, відповідна робота вже триває. Проте, для ефективного впровадження спеціалізованих музейних програм, розрахованих на різні групи людей з особливими потребами, їм гостро бракує належного методичного забезпечення. Функцію розробки таких методик в Україні в масштабах держави має здійснювати профільний науково-методичний інститут музейної справи, який поки що не створено в Україні.

 

 1. В Україні станом на 1 січня 2011 року кількість інвалідів становить 2,71 млн. осіб. Значна кількість з них має інвалідність через порушення психофізичного розвитку і захворювання, які позбавляють наших громадян можливості долучитися до культурної та природної спадщини країни. За даними Міністерства охорони здоров’я України станом на 2011 рік в Україні налічується близько 266 тис.осіб з інтелектуальною недостатністю, 101 тис.осіб з них мають інвалідність. Сьогодні в Україні не створено умов для проживання таких людей у громаді й надання необхідних послуг за місцем проживання. У разі, якщо батьки не можуть забезпечити належний догляд для такої людини вдома, держава пропонує їй лише розміщення у психоневрологічному інтернаті. У будь-якому випадку люди з особливостями інтелектуального розвитку переважно є самотніми, соціально виключеними, відірваними від громадського життя та подій, що відбуваються в ньому. У той же час мають різні потреби, бажання, здібності, кожен з них є яскравою особистістю, і батьки прагнуть зробити щасливим кожного.

Музеї, як осередки культури у громадах, мають бути готові прийняти будь-якого члена суспільства, адаптуючи музейне середовище і для осіб з інтелектуальною недостатністю. усуваючи будь-які бар’єри, що можуть перешкоджати повноцінній участі осіб з інвалідністю у музейних програмах. Для людей зі зниженим інтелектом такими бар’єрами є швидкий темп екскурсій, високий рівень узагальнень та теоретичних абстракцій, складний виклад матеріалу. За умови дотримання певних правил та усунення названих перешкод такі відвідувачі зможуть отримати позитивний емоційний заряд, відпочити від буденності, долучитися до духовних скарбів та здобутків.

Музей, не підготовлений до зустрічі з особливими екскурсантами, сьогодні не може відповідати сучасним вимогам і суперечить засадам цивілізованого осередку культури.

 

 1. Адаптація музейного середовища для людей з вадами зору потребує виготовлення спеціальних експонатів на основі здійснених фахівцями наукових розробок, задля того, щоб твори мистецтва були не лише елементом розваги, але й сприяли розвитку людей з вадами зору,  даючи їм нові емоції, враження, знання та уявлення.
 2. Статтею 23 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» визначено, що людям з вадами слуху забезпечується доступ до засобів масової інформації шляхом титрування та здійснення сурдоперекладу на дактильно-жестову мову інформаційних і тематичних телепрограм, кіно-, відеофільмів у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. Та попри все, усі намагання уряду залишились лише декларацією, а не реальним механізмом забезпеченням прав людей з вадами слуху до інформації. На сьогодні для людей з вадами слуху доступ до засобів масової інформації шляхом субтитрування та здійснення сурдоперекладу залишається остаточно не врегульованим. І як наслідок, такі люди є відірваними від інформаційного світу, обмеженими в отриманні необхідної інформації. Центральні, комунальні та приватні телеканали фактично ігнорують титрування та здійснення сурдоперекладу тематичних передач, офіційних повідомлень, тощо.

У сфері кінематографії питання якісного субтитрування фільмів взагалі знаходиться на дуже низькому рівні, що ставить людей з вадами слуху поза межами користування такими послугами. Також вони позбавлені можливості придбавати ліцензовану відеопродукцію з субтитруванням на державній мові, що є прямим порушенням їх права.

Особлива проблема існує у дітей з вадами слуху. Для них немає жодної можливості якісно та систематично отримувати інформацію на телебаченні, в кінотеатрах, через DVD носії, що позбавляє їх права ще в дитинстві адаптуватися до вимог суспільства.

 

 1. Спеціально підготовлені послуги для людей з інвалідністю в музеях на основі врахування особливих потреб передбачено державними зобов’язання перед міжнародною спільнотою за статтями 5, 9, 19 та 30 Конвенції ООН про права інвалідів - недискримінація, доступність музейного середовища, можливість включення осіб з інвалідністю до життя місцевих спільнот, реалізація культурних прав. Відкритість музейного середовища для людей з інвалідністю сприяє встановленню рівності між людьми з інвалідністю та іншими членами суспільства, руйнує негативні стереотипи та слугує поштовхом для формування позитивного ставлення до таких людей у суспільстві.

 

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБГОВОРЕННЯ ВИРІШИЛИ:

 

 1. Підтримати зусилля організаторів та партнерів круглого столу щодо сприяння поступовому вирішенню проблеми відкритості та доступності музеїв для людей з особливими потребами.

 

 1. 2.            Щодо зміни філософії і практики соціокультурної реабілітації в Україні, суспільних та музейних стандартів, методичного забезпечення роботи музеїв із людьми з особливими потребами 

 

          2.1.   ЗВЕРНУТИСЯ ДО КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ щодо

 

­      перегляду державної політики в сфері соціокультурної реабілітації людей з особливими потребами та надання цьому напрямку реабілітаційної роботи належної ваги та практичного втілення;

 

­      контролю за дотриманням державними та місцевими рівнями влади виконання міжнародних зобов’язань, зазначених у  ратифікованій Україною Конвенції про права інвалідів, зокрема визначених Статею 30 «Участь у культурному житті, проведенні дозвілля  й відпочинку та заняттях спортом», щодо забезпечення доступу осіб з інвалідністю «до таких місць культурних заходів чи послуг, як театри, музеї, кінотеатри, бібліотеки…пам'ятників і об'єктів, що мають національну культурну значущість»;

 

­      включення програми залучення музеїв до участі в соціокультурній реабітації людей з особливими потребами до відповідних розділів (№14 «Абілітація та реабілітація», № 18 «Участь у культурному житті» та ін.) Державної цільової програми  “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року.

 

2.2.          ЗВЕРНУТИСЯ ДО МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ щодо

­        продовження роботи зі створення Державної цільової програми розвитку музейної справи, ініційованої музейною спільнотою у 2012 році, у якій передбачалося положення щодо збільшення доступності українських музеїв для різних груп суспільства, у тому числі осіб з особливими потребами;

 

­        створення науково-дослідного Інституту музейної справи, що розробляв би та впроваджував методичні матеріали з різних аспектів музейної роботи, зокрема, у напрямку роботи із відвідувачами з особливими потребами;

 

­        організації збору інформації серед музеїв щодо діючих або розроблених програм для людей з особливими потребами;

 

­        спрямування зусиль на ширше та ефективніше використання величезного реабілітаційного ресурсу музеїв, зокрема:

-       розробку державної програми залучення музеїв до роботи у сфері реабілітації людей з особливими потребами та підтримки музеїв, які розпочали цю діяльність;

-       внесення змін до планів роботи музеїв з метою підвищення їх доступності для людей з інвалідністю;

-       надання можливості відповідного розширення штату музеям, які працюють або починають фокусно працювати з людьми з особливими потребами;

-        надання підтримки музеям, які мають серйозні напрацювання в роботі з людьми з особливими потребами, у фіксації та поширенні знання та досвіду серед інших музеїв;

-       розробки та запровадження спільно з недержавними організаціями у сфері захисту прав людей з інвалідністю програм для персоналу музеїв з питань підвищення доступності музейного середовища для людей з інвалідністю, а також  програм підготовки музейних фахівців для спеціальної роботи з людьми з особливими потребами.

 

2.3.          ЗВЕРНУТИСЯ ДО МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ, МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ, НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ у сфері захисту прав людей з інвалідністю, КОЛЕКТИВІВ МУЗЕЇВ щодо

 

­        визначення органами виконавчої влади на місцях спільно з недержавними організаціями у сфері захисту прав людей з інвалідністю можливих перешкод щодо доступності музейного середовища для людей з особливими потребами та здійснення належних заходів для їх усунення;

 

­      розробки цільових музейних та інших спеціальних програм, мета, завдання та методи яких враховують особливості та специфіку сприйняття кожної окремої категорії відвідувачів з особливими потребами;

 

­      розробки та впровадження в практику порядку фінансування з державного бюджету цільових музейних програм для осіб з різними нозологіями інвалідності, внесення відповідних змін до планів роботи музеїв на 2014 та наступні роки.

 1. 3.            Щодо координації міжмузейної співпраці з питань розробки методології роботи в музейному просторі з людьми з особливими потребами

 

         Підтримати ініціативу Громадської організації «Український центр розвитку музейної справи» щодо виконання нею функцій координації та налагодження міжмузейної співпраці, спрямованої на обмін досвідом, поширення найкращих практик та розробки наукової методології роботи з людьми з особливими потребами в музейному просторі.

 

 1. 4.            Щодо проблеми доступності дітей та дорослих з порушеннями опорно-рухового апарату до культурної спадщини країни

 

ЗВЕРНУТИСЯ ДО КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  щодо

                                                                                             

підтримки ініціативу Всеукраїнської громадської організації  «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики» щодо розробки та реалізації державної програми із забезпечення доступності музейних установ та виставкових залів для маломобільних груп населення через постачання інвалідних візків до 500 музеїв країни за рахунок Фонду соціального захисту інвалідів.

 

 1. 5.            Щодо використання можливостей музейного середовища як засобу інтеграції та соціального включення людей з інтелектуальною недостатністю

 

ЗВЕРНУТИСЯ ДО КОЛЕКТИВІВ МУЗЕЇВ щодо

 

­      розробки та реалізації спеціальних програм для осіб з інтелектуальною недостатністю з урахуванням:

-       викладу інформації повільною спрощеною мовою,

-       апелювання до прикладних тверджень чи аргументів,

-       викладу інформації виключно оптимістичного емоційного забарвлення

 

­      підготовки та забезпечення текстової інформації, інформації з використанням піктограм, а також інших послуг в музеях у доступному форматі для людей з інтелектуальною недостатністю;

 

­      залучення волонтерів для супроводу людей з інвалідністю під час відвідування ними музеїв, а також залучення до волонтерської діяльності в музейному середовищі людей з і інтелектуальною недостатністю.

 

 1. 6.                 Щодо використання можливостей музейного середовища як засобу інтеграції та соціального включення людей з порушеннями зору

 

ЗВЕРНУТИСЯ ДО КОЛЕКТИВІВ МУЗЕЇВ щодо

 

забезпечення умов доступу до музеїв і можливостей ознайомлення з музейними експонатами та музейними колекціями людям із порушеннями зору:

-       підготовки спеціально адаптованих лекцій про мистецтво, окремі мистецькі твори та напрямки;

-       створення на основі наукових досліджень спеціальних творів – об’ємних картин, скульптур та інсталляцій для огляду на дотик людьми з порушеннями зору.

 

 1. 7.                 Щодо застосування наукового підходу до соціальної-культурної реабілітації людей з порушеннями зору

 

            підтримати спільну ініціативу Благодійного фонду «Мистецький Арсенал» та Кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова щодо організації та проведення Всеукраїнського конкурсу на розробку творів мистецтва та об’єктів для огляду та вивчення на дотик людьми з порушеннями зору.

 

 1. 8.                 Щодо використання можливостей музейного середовища як засобу інтеграції та соціального включення людей з порушеннями слуху

 

 ЗВЕРНУТИСЯ ДО КОЛЕКТИВІВ МУЗЕЇВ щодо

 

­        забезпечення умов доступу до музеїв і можливості ознайомлення з музейними    експонатами та музейними колекціями людям із порушеннями слуху: 

-       надання людям із порушеннями слуху заздалегідь підготовленої текстової версії екскурсії, 

-       проведення екскурсії (для групи не більше 10 осіб) простими фразами, у рівному повільному темпі, чітко артикулюючи та вимовляючи слова обличчям до групи,

-       забезпечення відсутності під час таких екскурсій сторонніх джерел шуму,

-       використання за потребою послуг перекладачів жестової мови;

 

­        за можливості обладнання приміщень музеїв спеціальними пристроями:

-       електронними носіями інформації – відеоплеєрами, мультимедійними моніторами для трансляції виступів (перекладача жестової мови) і презентацій,

-       особистими та груповими аудіо-гідами,

-       інформаційними табло та інформаційними терміналами, які представляють всю необхідну інформацію зрозумілою мовою у розгорнутому вигляді,

-       індукційною петлею або індивідуальними індукційними петлями, що посилюють дію слухових апаратів;

 

­        за можливості оснащення приміщення музею аварійною акустичною та світловою, текстовою сигналізацією на випадок виникнення екстреної евакуації при надзвичайних ситуаціях;

 

­        позначення експонатів штрих-кодом QR, які дозволяють прочитати відомості про них через смартфон або мобільний телефон.

 

 1. 9.                 ЗВЕРНУТИСЯ ДО КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ СВОБОДИ СЛОВА та РОБОЧОЇ ГРУПИ щодо створення концепції нової редакції Закону України про телебачення та  радіомовлення щодо

 

­      проведення у рамках роботи над новим законодавством зустрічі з представниками недержавних організацій у сфері захисту прав людей з порушеннями слуху задля забезпечення доступу до засобів масової інформації, вироблення підходів у новому законі щодо прогресуючого збільшення від 5 до 10 відсотків застосування титрування, сурдоперекладу на дактильно-жестову мову та біжучих рядків у інформаційних і тематичних телепрограмаз, кіно-, відеофільмах не лише на державних, але й на загальнонаціональних телеканалах, у порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України;

 

­      підтримки учасниками круглого столу звернення громадських організацій, що опікуються вирішенням питання соціальної інтеграції людей з порушеннями слуху, щодо забезпечення титрування, сурдоперекладу на дактильно-жестову мову та біжучих рядків, а саме:

-       забезпечення титрування та/або сурдоперекладом (далі — адаптування) не менш ніж одного з щоденних випусків новин, однієї спортивної передачі та одного прогнозу погоди у прайм-тайм (з 19 до 22 години);

-       забезпечення адаптування офіційних звернень Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України;

-       розміщення програм, адаптованих для людей з порущеннями слуху, у зручний для перегляду час;

-       проводення редакторської перевірки відповідності титрів/біжучого рядку змісту програмного продукту та накладення титрів та інших інформаційних засобів (стрічок, вікон тощо);

-       використання під час титрування, у т.ч. в біжучих рядках, рублених шрифтів на фоні, контрастному до програмного продукту;

-       забезпечення адекватної швидкості використання біжучих рядків для комфортного читання тексту;

-       забезпечення дубльованих/озвучених українською мовою фільмів титрами;

-       надання інформації про наявність сурдоперекладу у розкладі телевізійних програм;

-       використання для показу сурдоперекладачів лише поліекранної композиції з двох кадрів – основного і меншого в куті екрану, розміщуючи в меншому кадрі на однотонному тлі добре освітленого погруддя перекладача, та використовуючи масштаб, котрий дозволяє легко стежити за жестами, виразом обличчя сурдоперекладача, його артикуляцією;

-       залучення сурдоперекладачів на конкурсній основі (до складу конкурсних комісій обов'язково мають входити особи з вадами слуху, у т.ч. представники відповідних організації та асоціацій);

-       забезпечення сурдоперекладом дитячих передач та іншої аудіовізуальної продукції, зважаючи на особливу вразливість дитячої аудиторії з вадами слуху, яка не є підготовленою до читання біжучих рядків.

 

 1. 10.            ЗВЕРНУТИСЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА РАДІОМОВЛЕННЯ  щодо

 

сприяння поширенню соціальної реклами про можливості доступу до культурного надбання, музейних колекцій та програм людей з особливими потребами

 

 1. 11.            ЗВЕРНУТИСЯ ДО КОЛЕКТИВІВ МУЗЕЇВ щодо забезпечення обізнаності населення про існуючі можливості відвідування екскурсійних програми для людей з особливими потребами

 

забезпечення усіма можливими засобами обізнаності населення про існуючі можливості спеціальних програм для людей з особливими потребами у музейному просторі задля створення умов їх соціальної адаптації та ефективної інтеграції у суспільство, а також формування цивілізованного толерантного ставлення суспільства до людей з особливими потребами, зокрема, шляхом:

-       розміщення інформації на інформаційних ресурсах музеїв – сайтах, соціальних мережах, афішах, інших носіях реклами;

-       поширення інформації про створення спеціальних програм серед профільних міністерств, відомств, місцевих органів влади, спеціалізованих учбових закладів та ін.;

-       звернення до засобів масової інформації щодо поширення інформації про спеціальні програми для людей з особливими потребами.

 

 

УЧАСНИКИ КРУГЛОГО СТОЛУ

МУЗЕЙ, ВІДКРИТИЙ ДЛЯ ВСІХ: КУЛЬТУРА БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

 

 1. Павленко Юрій Олексійович – Уповноважений Президента України з прав дитини
 2. Заболотна Наталія Пилипівна – генеральний директор НКММК «Мистецький Арсенал»
 3. Вієру Ольга Пилипівна – директор Благодійного фонду «Мистецький арсенал», керівник проекту АРСЕНАЛ ІДЕЙ
 4. Мудрак Лариса Михайлівна – заступник Голови Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення, представник України у Керівному комітеті Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI)
 5. Березіна Ніна Олексіївна – відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки України
 6. Гусак Андрій Іванович – заступник директора Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Міністерства культури України
 7. Піоро Владислав Ігоревич – голова правління ГО «Український центр розвитку музейної справи»
 8. Рудик Ганна Борисівна – заступник генерального директора Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків
 9. Шевцов  Андрій  Гаррійович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ортопедагогіки та реабілітології НПУ ім. М.Драгоманова, президент ВГО «Наукове товариство інвалідів "Інститут соціальної політики»
 10. Майорова Надія Володимирівна – заступник директора Всеукраїнської громадської організації «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю»
 11. Синьова Евгенія Павлівна – президент Весеукраїнської громадської організації «Асоціація тифлопедагогів України», професор, завідувач кафедри тифлопедагогіки Інституту корекційної педагогіки та психології НПУ імені М. П. Драгоманова
 12. Чекмарьова Лідія Володимирівна – директор Центру лікувальної педагогіки «Сонячне подвір’я»
 13. Любаренко Ганна Олегівна – виконавчий директор громадської організації "Відчуй"
 14. Клименко Олена Василівна – представник ініціативної групи зі створення фонду «Джерело надій», заснованого батьками дітей із вадами слуху
 15. Соколова Юлія Олександрівна – маркетинг-менеджер представництва компанії Епсон в Україні
 16. Свириденко Ольга Сергіївна – керівник відділу по роботі з закладами освіти і науки компанії Майкрософт

 

 

 

Новини

Запрошуємо Вас до участі у інтерактивному освітньому фестивалі АРСЕНАЛ ІДЕЙ з 26 по 30 вересня 2018 року у Мистецькому Арсеналі!

Пані та панове! Запрошуємо Вас до участі у інтерактивному освітньому фестивалі АРСЕНАЛ ІДЕЙ з 26 по 30 вересня 2018 року у Мистецькому Арсеналі!

Детальнiше »

Увага! Важлива інформація!

На нашу пошту в останні дні надійшло безліч прохань з приводу того, щоб продовжити конкурс.

Детальнiше »

Оголошення про Конкурс з відбору учасників Бюро змін «Дитяча Демократія»

Благодійний фонд «Мистецький Арсенал» та Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал» оголошують КОНКУРС з відбору учасників Бюро змін «Дитяча Демократія»

Детальнiше »

Зустріч учасників всеукраїнської програми Арсенал Ідей Україна

20 грудня у Мистецькому Арсеналі відбулася зустріч учасників всеукраїнської програми Арсенал Ідей Україна, яка стартувала у 2017 році та передбачала створення у містах України постійно діючих освітніх платформ на основі досвіду реалізації проекту Арсенал Ідей у Мистецькому Арсеналі.

Детальнiше »

Простір рівних можливостей

Програма Простір рівних можливостей передбачає створення в Мистецькому Арсеналі відкритого соціального простору, який стане місцем комунікації та соціалізації дітей та дорослих з інвалідністю, забезпечить реалізацію їх прав на вільний доступ до культурних цінностей, знань та інформації.

Детальнiше »

II ФОРУМ НОВОЇ ОСВІТИ. Коли дорослі і діти говорять на рівних

З 5 до 9 квітня 2017 року в Мистецькому Арсеналі у рамках інтерактивного освітнього фестивалю «Арсенал Ідей» відбудеться ІІ Форум нової освіти, до участі в якому запрошуються школярі 8–11 класів.

Детальнiше »

Іноваційний освітній проект “АРСЕНАЛ ІДЕЙ” шукає свого візуального героя

Звертаємося по креативну допомогу до Вас та Ваших дітей! Освітній фестиваль “Арсенал Ідей” шукає свого візуального героя. Якщо у Ваших дітей є цікаві ідеї щодо того, як може виглядати образ нового персонажу, ми будемо дуже раді отримати їх. Чекаємо на цікаві пропозиції! На нашій офіційній сторінці у Фейсбук буде створено альбом, де ми розмістимо усі отримані роботи та імена юних художників. Автор найкращого малюнку отримає подарунок, а дизайнер проекту зможе використати вашу ідею для створення “обличчя” фестивалю Арсенал Ідей.

Детальнiше »

Інноваційний освітній проект “Арсенал Ідей” шукає свого візуального ГЕРОЯ

Друзі! Увага! Звертаємося по креативну допомогу до Вас та Ваших дітей! Інноваційний освітній проект “Арсенал Ідей” шукає свого візуального героя. Якщо у Ваших дітей є цікаві ідеї щодо того, як може виглядати “обличчя” нового персонажу, ми будемо дуже раді отримати їх. Чекаємо цікавих пропозицій!

Детальнiше »

Запрошуємо Вас до участі у ІІІ Освітньому фестивалі АРСЕНАЛ ІДЕЙ

Пані та панове! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ Освітньому фестивалі АРСЕНАЛ ІДЕЙ з 5 до 9 квітня 2017 року у Мистецькому Арсеналі! АРСЕНАЛ ІДЕЙ – це креативний комунікативний простір у Мистецькому Арсеналі, щорічний міждисциплінарний фестиваль, що у ігровій інтерактивній формі презентує найкращі здобутки нових освітніх тенденцій, проектів та програм.

Детальнiше »

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ» ПРОДОВЖУЄ СВОЇ ПРОЕКТИ

20 липня в Мистецькому Арсеналі відбулося засідання правління Благодійного фонду «Мистецький Арсенал». Його метою було підведення підсумків діяльності фонду за період з 2010 по 2016 рік, а також визначення завдань на майбутнє та обговорення співпраці між Благодійним фондом та НКММК «Мистецький Арсенал».

Детальнiше »

Клуб Друзів

17 лютого, під час відкриття виставки ВЕЛИКИЙ СКУЛЬПТОРНИЙ САЛОН 2011, Благодійний фонд «Мистецький Арсенал» оголосив про відкриття КЛУБУ ДРУЗІВ МИСТЕЦЬКОГО АРСЕНАЛУ.

Детальнiше »