Статут Благодійного фонду "Мистецький Арсенал"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ» (далі - Фонд) є недержавною добровільною благодійною організацією, утвореною у формі благодійного фонду. Фонд зареєстрований Печерським районним управлінням юстиції 19 травня 2006 року за № 34.

1.2. Фонд заснований і діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», чинного законодавства України та цього Статуту.

1.3. Фонд є благодійною організацією з місцевим статусом і його діяльність поширюється на територію Печерського району міста Києва.

1.4. Фонд при здійсненні своєї діяльності не має на меті одержання прибутку.

1.5. Фонд набуває статусу юридичної особи за законодавством України з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, від власного імені набуває особисті майнові та немайнові права, виступає у правовідносинах, несе обов’язки, виступає у якості позивача i відповідача у судових огранах, має відокремлене майно, рахунки в установах банків.

1.6. Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів та рівності прав учасників, гласності, добровільності та самоврядування.

1.7. Діяльність Фонду має суспільний характер, не суперечить його взаємодії з органами державної влади, не позбавляє права на отримання державної підтримки.

1.8. Фонд має круглу печатку, кутовий штамп, фірмові бланки зі своїм найменуванням, власну символіку. Символіка фонду реєструється в установленому чинним законодавством України порядку.

1.9. Фонд відповідає за своїми зобов’язаннями в межах свого майна, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути накладене стягнення.

1.10. Держава, її органи та засновники Фонду не відповідають по зобов’язаннях Фонду, як і Фонд не відповідає по зобов’язаннях держави, її органів, а також своїх засновників.

1.11. Найменування Фонду українською мовою:

 • повне найменування: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ»
 • скорочене найменування: БФ «МИСТЕЦЬКИЙ АРСЕНАЛ».

1.12. Мiсцезнаходження Фонду: Україна, 03150 м.Київ, вул. Предславинська, 34-Б.

 

2. МЕТА, ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ

БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

2.1. Фонд створено з метою:

 • здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства;
 • сприяння розбудові, реконструкції, музеїфікації та розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал»;
 • надання допомоги щодо відновлення, збереження та створення об’єктів культурно- мистецького напрямку, історико-культурної спадщини, пам’яток минулого, створення та поповнення музейних колекцій;
 • сприяння розвитку культури і мистецтва;
 • впровадження та всебічної підтримки реалізації програм національно-культурного розвитку;
 • сприяння духовному розвитку українців, популяризації кращих зразків мистецтва, поширення доступу до надбань української та світової культури і мистецтва;
 • розвитку художньої творчості та підтримки талановитої молоді.

2.2. Предметом діяльності Фонду є:

2.2.1. Допомога у розбудові, реконструкції, музеїфікації та розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал»;

2.2.2. Надання організаційної, інформаційної, правової та фінансової підтримки щодо збереження, відновлення та створення об’єктів культурно-мистецького напрямку, історико-культурної спадщини, пам’яток минулого.

2.2.3. Надання підтримки у заходах, спрямованих на сприяння духовному розвитку українців, розвитку культури і мистецтва, популяризації та поширення доступу до надбань українського та світового мистецтва, розвитку сучасного мистецтва та художньої творчості, створення та поповнення музейних колекцій;

2.2.4. Впровадження власних благодійних програм у галузі культури і мистецтва.

2.2.5. Сприяння та допомога в організації програм, спрямованих на підтримку культури і мистецтва. Співпраця з організаторами названих програм та безпосередня участь у них.

2.2.6. Обмін досвідом та співпраця з благодійними та громадськими організаціями, центрами, музейними закладами та іншими фундаціями в Україні та за її межами, розвиток міжнародних відносин у галузі культури і мистецтва.

2.2.7. Сприяння реалізації науково-освітніх програм у галузі культури і мистецтва, виданню духовної, наукової, мистецької, довідкової літератури, розвитку видавничої справи та інформаційної інфраструктури.

2.2.8. Співпраця із засобами масової інформації щодо популяризації культури і мистецтва, поширення інформації про діяльність Фонду.

2.2.9. Фінансова допомога набувачам благодійної допомоги.

2.3. Основними завданнями Фонду є:

2.3.1. Всебічне сприяння та благодійна допомога у розбудові, реконструкції, музеїфікації та розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький Арсенал»

2.3.2. Організаційна, інформаційна, фінансова підтримка та допомога у збереженні, відновленні та створенні об’єктів культурно-мистецького напрямку.

2.3.3. Впровадження власних благодійних програм у галузі культури і мистецтва.

2.3.4. Придбання творів мистецтва з метою створення та поповнення музейних колекцій та зібрань.

2.3.5. Сприяння розвитку культури, реалізації та практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих, міжнародних програм національно-культурного розвитку та акцій у галузі культури і мистецтва.

2.3.6. Сприяння духовному розвитку українців, популяризації мистецтва та поширення доступу до надбань української та світової культури і мистецтва, розвитку художньої творчості.

2.3.7. Сприяння практичному здійсненню державних та місцевих програм духовного та історико-культурного розвитку, охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам'яток історії та культури. Підтримка, допомога та безпосередня участь у заходах щодо відновлення історико-культурної спадщини, пам’яток минулого.

2.3.8. Організація та проведення культурно-мистецьких заходів, акцій, виставок і фестивалів.

2.3.9. Організація та проведення просвітницьких заходів культурно-мистецького спрямування –  круглих столів, лекцій, семінарів, диспутів, слухань.

2.3.10. Сприяння розвитку міжнародних відносин, взаємозв'язків та співробітництва у галузі культури і мистецтва з громадськими, благодійними організаціями, центрами, музейними закладами, іншими фундаціями та фізичними особами в Україні та за її межами, обмін досвідом, співпраця та вивчення практичного досвіду.

2.3.11. Залучення вітчизняних та іноземних кураторів музейної справи, митців, архітекторів та інших фахівців, які мають визнання та широкий досвід у створенні музейних закладів і об’єктів культури в Україні та світі.

2.3.12. Поширення доступу до надбань української, світової культури та мистецтва, культурних цінностей, розвитку художньої творчості.

2.3.13. Допомога у транспортуванні культурних цінностей та творів мистецтва для експонування у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький Арсенал», інших музеях та галереях.

2.3.14. Безпосередня участь у культурно-просвітницьких заходах з відродження національних традицій, розвитку мистецтва, виявлення обдарованих дітей та талановитої молоді. Відповідні заходи можуть проводитись разом та/або за участю інших громадських організацій, підприємств, засобів масової інформації, органів державної влади та місцевого самоврядування.

2.3.15. Надання допомоги, підтримка та сприяння розвитку обдарованих дітей, талановитої молоді (заснування грандів, стипендій на конкурсній основі, фінансування участі обдарованих дітей у фестивалях, конкурсах, виставках місцевого, всеукраїнського, міжнародного рівнів). Сприяння духовному розвитку молоді та здобуттю освіти.

2.3.16. Сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм та пошуків у галузі культури і мистецтва, співпраця з вченими, дослідниками – істориками, краєзнавцями, мистецтвознавцями, викладачами, вчителями, студентами, учнями.

2.3.17. Організація та фінансування допомоги закладам культури і мистецтва, освіти, науки, зокрема, навчальним закладам, театрам, філармоніям, будинкам дитячої та юнацької творчості. Підтримка діючих та створення нових гуртків, секцій та інших закладів для дітей та молоді.

2.3.18. Сприяння діяльності молодіжних організацій культурно-мистецького спрямування, молодіжних та інших суспільних рухів.

2.3.19. Сприяння виданню та розповсюдження духовної, наукової, довідкової, дитячої літератури, літератури культурно-мистецької тематики, розвитку видавничої справи та інформаційної інфраструктури.

2.3.20. Співпраця із засобами масової інформації щодо популяризації культури і мистецтва, поширення інформації про діяльність Фонду.

2.3.21. Сприяння в організації, проведення та фінансування програм і заходів, спрямованих на відродження традиційних ремесел і промислів.

2.3.22. Сприяння та допомога в будівництві та реставрації церков, пам’яток архітектури й культури, освітніх закладів.

2.3.23. Сприяння розвитку нових туристичних маршрутів та туризму.

2.3.24. Проведення благодійних акцій і масових заходів, компаній по збиранню пожертвувань, благодійних лотерей і аукціонів з реалізації майна, що надійшло від благодійників.

2.3.25. Залучення фізичних та юридичних осіб до участі у благодійницькій діяльності Фонду. Залучення благодійних внесків українських і зарубіжних громадян, підприємств та організацій у вигляді грошових коштів та майна.

2.3.26. Акумулювання фінансових коштів для здійснення благодійної діяльності.

2.3.27. Здійснення іншої благодійної діяльності в інтересах суспільства та інші завдання, спрямовані на виконання основної мети Фонду, які не суперечать чинному законодавству.

2.4. Фонд здійснює благодійну діяльність у наступних формах:

2.4.1. Надання одноразової фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги (в тому числі надання грантів).

2.4.2. Надання систематичної фінансової, матеріальної, організаційної та іншої допомоги.

2.4.3. Фінансування конкретних цільових програм.

2.4.4. Надання допомоги на підставі укладених договорів (контрактів) про благодійну діяльність.

2.4.5. Дарування або надання дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності.

2.4.6. Надання допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності працівників Фонду або осіб, залучених Фондом на договірних засадах, набувачам.

2.4.7. Прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва.

2.4.8. Надання дозволу на використання своєї назви, емблеми, символіки.

2.4.9. Налагодження контактів та співпраця з іноземними юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до передбачених цим Статутом цілей і завдань.

2.4.10. Здійснення інших заходів, не заборонених чинним законодавством України.

 

3. БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА ФОНДУ

3.1. Комплекс благодійних заходів, спрямованих на реалізацію передбачених п. 2.4. цього Статуту форм благодійної допомоги, реалізується Фондом у вигляді благодійної програми, що є комплексом благодійних заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Фонду.

3.2. На реалізацію благодійної програми використовується вся сума надходжень за відповідний фінансовий рік за винятком адміністративно-господарських витрат, пов’язаних із функціонуванням Фонду.

3.3. Для реалізації певних довгострокових заходів Фонд додатково може ухвалювати окремі благодійні програми. Використання коштів для реалізації довгострокової програми здійснюється відповідно до термінів, визначених цією програмою.

3.4. Здійснення Фондом благодійної діяльності у формі надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в порядку, установленому чинним законодавством України.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ФОНДУ

4.1. Відповідно до статутних завдань та чинного законодавства Фонд має право:

4.1.1. Самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійниками на реалізацію благодійних програм згідно з умовами цих пожертвувань.

4.1.2. Самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти та обсяги благодійної допомоги.

4.1.3. Здійснювати благодійну діяльність спільно з фізичними та юридичними особами на засадах, визначених чинним законодавством України.

4.1.4. Бути членом та/або засновником інших благодійних організацій, об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі та сприяють виконанню статутних завдань Фонду.

4.1.5. Обмінюватися інформацією, знаннями та досвідом щодо здійснення благодійній діяльності, а також фахівцями та спеціалістами Фонду з відповідними благодійними організаціями як України, так і зарубіжних країн.

4.1.6. Реалізовувати власні цільові та комплексні благодійні програми, підтримувати програми інших благодійних організацій, що не суперечать статутним цілям та завданням Фонду.

4.1.7. Організовувати збір благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій.

4.1.8. Відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків, мати депозитні вклади в установах банків відповідно до чинного законодавства, мати самостійний баланс.

4.1.9. Проводити благодійні лотереї, благодійні компанії по збору благодійних пожертвувань, благодійні масові заходи, благодійні аукціони.

4.1.10. Засновувати підприємства та організації, суб’єкти підприємницької діяльності для досягнення цілей, визначених цим Статутом.

4.1.11. Засновувати засоби масової інформації.

4.1.12. Займатися видавничою діяльністю з метою популяризації та підтримки українського мистецтва.

4.1.13. Набувати у власність, володіти, користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами тощо, мати майнові права у встановленому чинним законодавством порядку.

4.1.14. Укладати у встановленому законом порядку з українськими і зарубіжними юридичними та фізичними особами угоди, що не суперечать статутній діяльності Фонду.

4.1.15. Утворювати відповідно до законодавства України свої відділення, філії та представництва.

4.1.16. Мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації у порядку, визначеному Законом України "Про об'єднання громадян" для реєстрації символіки об'єднань громадян.

4.1.17. Популяризувати своє ім'я (назву), символіку тощо.

4.1.18. Інші права згідно з чинним законодавством України.

4.2. Відповідно до статутних завдань та чинного законодавства Фонд має обов’язки:

4.2.1. Забезпечення виконання своїх статутних завдань.

4.2.2. Забезпечення вільного доступу до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.2.3. Інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

 

5. ЗАСНОВНИКИ ТА ЧЛЕНИ ФОНДУ.

УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ФОНДУ, ВИБУТТЯ З НЬОГО.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ФОНДУ

5.1. Засновниками та членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи незалежно від форм власності, які визнають програмні принципи та Статут Фонду, сплачують вступні та членські внески, виконують рішення органів управління Фонд, приймають участь у його діяльності та сприяють досягненню ним цілей, визначених цим Статутом.

5.2. Не можуть бути засновниками та членами Фонду органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи, організації України, що фінансуються з бюджету.

5.3. Засновники Фонду є його членами.

5.4. Особи, які не є засновниками Фонду, можуть бути прийняті до складу членів Фонду в порядку, передбаченому цим Статутом.

5.5. Прийняття в члени Фонду, а також рішення про вихід з членів Фонду, здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Загальних зборів Фонду.

5.6. Члени Фонду сплачують вступний та членські внески у розмірі, встановленому Загальними зборами Фонду.

5.7. Зміни або доповнення до Статуту у зв’язку із прийняттям осіб до складу членів Фонду чи вибуттям осіб зі складу членів Фонду не вносяться. Правління Фонду веде Реєстр членів Фонду. Факт членства у Фонді фіксується Реєстром членів Фонду.

5.8. Загальні збори Фонду можуть прийняти рішення про прийняття у члени Фонду за умови, якщо відповідна особа:

 • визнає положення установчих документів Фонду;
 • визнає мету діяльності та завдання Фонду;
 • сприятиме діяльності Фонду.

5.9. Члени Фонду - юридичні особи реалізують свої права і обов'язки через своїх представників.

5.10. Член Фонду, який своїми діями перешкоджає статутній діяльності Фонду, може бути виключений за поданням Правління з членів Фонду за рішенням Загальних зборів, ухвалених простою більшістю голосів осіб, які присутні на Загальних зборах Фонду. При цьому особа, що виключається з членів Фонду, участі в голосуванні не бере.

5.11. Членство у Фонді може бути припинено за рішенням Загальних зборів Фонду без згоди виключеного в наступних випадках:

 • при недотриманні Членом статутних вимог Фонду;
 • при несплаті вступного внеску або несплаті членських внесків в порядку, встановленому Правлінням Фонду;
 • вчинення дій, які дискредитують Фонд, завдають шкоди репутації Фонду або інтересам благодійників чи набувачів благодійної допомоги;
 • вчинення інших дій, які суперечать програмним принципам, внутрішнім та статутним документам Фонду.

5.12. В разі виходу (виключення) із Фонду його члена вступні (членські) внески, сплачені членом Фонду, не повертаються.

5.13. Член Фонду має право у будь-який час вийти з нього, письмово попередивши про це Правління Фонду за 30 днів до дня свого виходу. Сума вступного внеску та внесених членських внесків при цьому не повертається.

5.14. Члени Фонду мають право:

5.14.1. брати участь у всіх заходах, які проводить Фонд;

5.14.2. обирати і бути обраним до органів управління Фонду;

5.14.3. вносити пропозиції в органи Фонду з питань, які пов’язані з діяльністю Фонду;

5.14.4. виносити на розгляд органів управління пропозиції та зауваження щодо роботи Фонду;

5.14.5. приймати участь у підготовці і обговоренні рішень та планів роботи Фонду;

5.14.6. звертатися із запитами до органів Фонду і одержувати на них відповіді;

5.14.7. отримувати повну і вичерпну інформацію з питань діяльності Фонду;

5.14.8. звертатися до Фонду для захисту своїх прав та інтересів;

5.14.9. вийти в будь-який момент зі складу засновників та членів Фонду, подавши про це заяву Правлінню Фонду за 30 днів до дня виходу;

5.14.10. користуватись іншими правами, передбаченими цим Статутом.

5.15. Члени Фонду зобов’язані:

5.15.1. дотримуватися положень цього Статуту;

5.15.2. брати безпосередню участь у діяльності Фонду у формах, передбачених цим Статутом та рішеннями статутних органів Фонду, реалізації його статутних цілей та завдань;

5.15.3. брати участь у заходах, що проводяться Фондом;

5.15.4. виконувати доручення, покладені на них Фондом;

5.15.5. сприяти розширенню зв'язків та розповсюдженню інформації про діяльність Фонду;

5.15.6. пропагувати цілі та мету діяльності Фонду серед потенційних благодійників з метою залучення фінансових засобів;

5.15.7. надавати Фонду інформацію, необхідну для його діяльності;

5.15.8. сплачувати вступні та членські внески, розмір і порядок сплати яких визначаються за рішенням Загальних зборів;

5.15.9. виконувати інші обов’язки, передбачені цим Статутом.

 

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДОМ

6.1. Для забезпечення діяльності Фонду створюються такі органи управління:

 • Загальні збори Фонду;
 • Правління Фонду;
 • Голова Правління Фонду;
 • Директор Фонду;
 • Наглядова рада Фонду.

6.1.1. Вищим орган управління Фонду є Загальні збори членів Фонду.

6.1.2. Виконавчим органом управління Фонду є Правління, що створюється для забезпечення основної діяльності Фонду у складі не менше трьох осіб, з яких обирається Голова Правління та члени правління.

6.1.3. Поточне управління Фондом та забезпечення його фінансово-господарської діяльності здійснюється Директором, який обирається Правлінням.

6.1.4. Контролюючі функції здійснює Наглядова рада, яка складається із Голови та членів Наглядової Ради, які обираються Загальними зборами.

6.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ФОНДУ.

6.2.1. Вищим статутним органом Фонду є Загальні збори Фонду, що скликаються не рідше одного разу на рік.

6.2.2. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу Наглядової ради, Правління, Директора Фонду. Дату проведення чергових Загальних зборів визначає Правління. Позачергові Загальні збори не можуть бути призначені на дату, пізнішу від 30 днів після надходження відповідної вимоги Правління.

6.2.3. Про дату і час проведення Зборів та порядок денний члени Фонду повідомляються Правлінням завчасно. У Загальних зборах мають право брати участь усі члени Фонду.

6.2.4. Загальні збори є правомочними при участі в їх роботі не менше 2/3 (двох третин) від загальної

кількості членів Фонду.

6.2.5. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на зборах членів Фонду.

6.2.6. Члени Фонду мають право делегувати свої повноваження шляхом призначення представників на підставі відповідної довіреності на представництво інтересів. Представник члена Фонду може бути постійним або призначеним на певний строк. Член Фонду має право будь-коли змінити або відкликати свого представника.

6.2.7. Кожний член Фонду має при голосуванні один голос.

6.2.8. До компетенції Загальних зборів Фонду належить:

 • затвердження Статуту Фонду, а також внесення змін та доповнень до Статуту;
 • обрання та відкликання Голови та членів Правління Фонду, Наглядової Ради Фонду;
 • затвердження благодійних програм Фонду;
 • визначення основних напрямів діяльності Фонду, затвердження планів роботи Фонду на поточний рік;
 • прийняття рішень про набуття та припинення членства Фонду в інших благодійних організаціях або їх об’єднаннях (зокрема асоціаціях, спілках тощо);
 • прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду;
 • затвердження звітів Наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна Фонду;
 • затвердження звітів Правління Фонду про результати роботи Фонду і виконання його благодійних програм за минулий рік та звітів про результати фінансово-господарської діяльності Фонду;
 • ухвалення рішень про прийняття осіб до складу членів Фонду, а також про виключення осіб зі складу членів Фонду;
 • ухвалення рішень про створення Фондом установ, організацій, заснування Фондом підприємств, затвердження їх статутів чи положення про них, прийняття рішення про ліквідацію та реорганізацію відповідних установ, організацій, підприємств;
 • вирішення будь-яких інших питань діяльності Фонду, що не віднесені до виключної діяльності інших органів Фонду.

6.2.9. Повноваження, віднесені до компетенції Загальних зборів, можуть бути делеговані іншим органам Фонду (Правлінню, Директору).

6.2.10. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів членів Фонду, присутніх на Загальних зборах.

6.3. ПРАВЛІННЯ ФОНДУ.

6.3.1. Колегіальним виконавчим органом Фонду є Правління Фонду, яке обирається з числа членів Фонду у складі не менше 3 осіб на строк 5 років, здійснює керівництво діяльністю Фонду і несе відповідальність за ефективність його роботи.

6.3.2. До складу Правління входить Голова Правління та члени Правління.

6.3.3. Засідання Правління проводяться не рідше як один раз на три місяці та є повноважними за умови присутності на них більшості членів Правління.

6.3.4. Веде засідання Правління Голова Правління.

6.3.5. До компетенції Правління належить:

 • надання Загальним зборам Фонду проектів благодійних програм Фонду;
 • коригування виконання благодійних програм Фонду з наступним погодженням Загальними Зборами;
 • обрання Директора Фонду, контроль за поточною діяльністю та станом виконання благодійних програм Фонду;
 • затвердження річних планів роботи Фонду, проектів кошторису, а також порядку витрачання коштів;
 • затвердження штатного розкладу працівників Фонду, форм та розмірів оплати праці працівників Фонду;
 • затвердження локальних нормативно-правових актів Фонду, інших внутрішніх документів, що необхідні для ефективної діяльності та досягнення цілей Фонду;
 • розроблення пропозиції Загальним зборам Фонду щодо питання участі Фонду у діяльності інших благодійних організацій, їх спілок та у міжнародній благодійній діяльності;
 • оголошення конкурсів, встановлення почесних відзнак;
 • прийняття рішення про заснування Фондом підприємств та госпрозрахункових організацій, затвердження їх статутів (положень);
 • заслуховування та затвердження звітів відділень, філій та/або представництв Фонду;
 • прийняття рішення про надання організаційної та матеріальної підтримки іншим об’єднанням громадян, надання допомоги в їх створенні у межах коштів, передбачених на ці цілі благодійними програмами Фонду;
 • визначення обґрунтованості та доцільності проекту(-тів), на реалізацію якого(-их) планується надати грант;
 • визначення пріоритетних напрямків використання фінансових коштів та майна Фонду для надання благодійної допомоги Фондом відповідно до затверджених Загальними зборами Фонду благодійних програм;
 • прийняття рішення про надання благодійної допомоги;
 • прийняття рішення про скликання позачергових Загальних Зборів;
 • затвердження зразків печаток, штампів, бланків, символіки Фонду;
 • здійснення інших повноважень, що визначені цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3.6. Повноваження Правління можуть бути делеговані Директору на підставі відповідного рішення Правління.

6.3.7. Рішення Правління ухвалюються простою більшістю голосів.

6.4. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ФОНДУ.

6.4.1. Правління фонду очолює Голова Правління.

6.4.2. Голова Правління Фонду має право без довіреності представляти інтереси Фонду в органах державної влади та управління, в громадських організаціях, перед фізичними та юридичними особами незалежно від форм власності.

6.4.3. До компетенції Голови Правління належить:

 • головування на засіданнях Правління Фонду;
 • скликання Загальних зборів членів Фонду та Правління;
 • підготовка проектів рішень Правління та Загальних зборів;

6.4.4. Голова та члени Правління Фонду виконують свої повноваження та функції на громадських засадах.

6.4.5. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Наглядової ради.

6.5. ДИРЕКТОР ФОНДУ.

6.5.1. Поточне управління Фондом та забезпечення його фінансово-госоподарської діяльності здійснюється Директором, який обирається Правлінням.

6.5.2. Директор Фонду обирається за рішенням Правління та є підзвітним Правлінню. Директор є найманим працівником Фонду.

6.5.3. Директор Фонду представляє Фонд без довіреності в органах державної влади та управління, в громадських організаціях, перед фізичними та юридичними особами незалежно від форми власності з питань, віднесених до його компетенції.

6.5.4. Директору також належить право першого підпису на усіх фінансових документах, відкриття та закриття рахунків у банках та інших фінансово-кредитних установах, право укладання угод від імені Фонду.

6.5.5. У разі тимчасової відсутності Директора його обов’язки виконує особа, призначена наказом Директора або рішенням Правління. Для представництва Фонду перед третіми особами особі, яка тимчасово виконує обов'язки Директора Фонду, надається відповідна довіреність.

6.5.6. До компетенції Директора Фонду належить:

 • організація поточної діяльності Фонду з виконання його статутних завдань та реалізації благодійних програм Фонду;
 • здійснення поточного керівництва діяльністю Фонду, оперативного управління майном та коштами Фонду, здійснення  координації діяльності представництв Фонду;
 • практичне виконання рішень Загальних Зборів та Правління Фонду;
 • підготовка річних планів, звітів, проектів кошторису, порядку витрачання коштів;
 • визначення структури та штатного розкладу, форм та розмірів оплати праці штатних працівників Фонду та подання їх на затвердження Правлінню Фонду;
 • видання наказів у межах своїх повноважень, обов’язкових для виконання працівниками Фонду;
 • ведення Реєстру членів Фонду;
 • прийняття заяв від фізичних та юридичних осіб, що бажають бути прийнятими у члени Фонду;
 • укладання договорів (угод) про благодійну діяльність, видання обов'язкових для виконання наказів та розпоряджень, видання довіреностей;
 • укладання від імені Фонду договорів (угод) до 5 000 000 гривень;
 • має право підпису фінансових документів Фонду, кошторисів доходів і видатків, звітів, листів та інших ділових документів, претензій, позовних заяв та інших документів до суду та інших державних установ та органів;
 • відкриття та закриття рахунків в банківських та інших фінансово-кредитних установах;
 • організація збору благодійних пожертвувань та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
 • проведення аналізу наданих заявниками документів з будь-яких питань;
 • складення висновків щодо надання грантів набувачам благодійної допомоги;
 • прийняття рішення про надання разової благодійної допомоги із зазначенням набувачів благодійної допомоги Фонду у межах суми до 1000 грн. та підписання відповідних наказів;
 • видання довіреностей в межах своїх повноважень;
 • забезпечення виконання поточних та перспективних планів діяльності Фонду;
 • призначення на посади та звільнення з посад працівників Фонду, застосовання до них заходів заохочення та накладання стягнень;
 • інші повноваження, що витікають зі Статуту або делеговані Директору.

6.6. НАГЛЯДОВА РАДА.

6.6.1. Контроль за діяльністю органів Фонду здійснює Наглядова рада, яка складається із Голови та членів Наглядової Ради і обирається Загальними зборами у кількості 5 осіб.

6.6.2. Голова, члени Правління та Директор Фонду не можуть членами Наглядової ради.

6.6.3. Наглядова рада скликається не менше двох разів на рік.

6.6.4. У засіданнях Наглядової ради може брати участь представник Правління та Директор Фонду з правом дорадчого голосу.

6.6.5. Голова та члени Наглядової ради виконують свої повноваження та функції на громадських засадах.

6.6.6. Рішення Наглядової Ради є обов’язковими для виконання Правлінням та Директором Фонду.

6.6.7. До компетенції Наглядової ради належить:

 • здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю Фонду;
 • здійснення контролю за правильністю ведення бухгалтерського обліку Фонду;
 • здійснення контролю за цільовим використанням майна та коштів Фонду, призначених для здійснення благодійної діяльності;
 • здійснення контролю за дотриманням порядку надання грантів;
 • право вимагати від посадових осіб Фонду надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, особистих письмових пояснень.

6.7. На працівників Фонду поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

6.8. За рішенням Загальних зборів для потреб статутних органів Фонду можуть утворюватися дорадчі та інші допоміжні органи, тимчасові та постійні. Положення про такі органи затверджуються Загальними зборами Фонду.

6.9. За рішенням Загальних зборів задля затвердження стратегічних напрямів діяльності Фонду та загальної оцінки їх виконання у якості дорадчого органу може утворюватися Почесна Рада. Членами Почесної Ради можуть стати представники національної еліти, відомі діячі культури і мистецтв України. Почесну Раду очолює Почесний Президент Фонду, який обирається Загальними зборами.

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ФОНДУ

7.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів Фонду.

7.2. Рішення на Загальних зборах Фонду про внесення змін та доповнень до Статуту приймається більшістю голосів.

7.3. Внесення змін до Статуту оформляється викладенням Статуту Фонду у новій редакції.

7.4. Про зміни у Статуті Фонд повідомляє реєструючий орган у порядку та у строки, визначені чинним законодавством України.

 

8. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ

МАЙНА І КОШТІВ ФОНДУ

8.1. У власності Фонду можуть перебувати рухоме й нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, що придбане на законних підставах та є необхідним для здійснення статутної діяльності Фонду.

8.2. Джерелами формування майна та коштів Фонду є:

8.2.1. майно, передане йому засновниками, зокрема, вступні, членські та добровільні внески засновників та членів Фонду у грошовій та натуральній формі;

8.2.2. пожертвовування благодійників та благодійні внески;

8.2.3. благодійні внески, що мають цільовий характер (благодійні гранти), надані фізичними та юридичними особами у грошовій та натуральній формі;

8.2.4. надходження від проведення благодійних кампаній по збиранню благодійних пожертвувань, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна, що надійшло від благодійників;

8.2.5. доходи від депозитних та цінних паперів;

8.2.6. майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності заснованих Фондом підприємств, створених госпрозрахункових установ та організацій;

8.2.7. майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом;

8.2.8. майнові (в тому числі авторські) права;

8.2.9. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

8.3. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які перебувають у його власності, будь-які правочини, що не суперечать його статутним цілям та чинному законодавству України.

8.4. Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

8.5. Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

8.6. Використання грошових коштів i майна Фонду здійснюється в напрямках, визначених Правлінням Фонду, у порядку, передбаченому цим Статутом.

8.7. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20 відсотків його кошторису в поточному році.

8.8. Кошти та інше майно Фонду, в тому числі у випадку його (Фонду) ліквідації, не може перерозподілятись між його членами (засновниками) і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за рішенням суду спрямовується в дохід держави.

8.9. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.10. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність.

8.11. Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначенні умов оплати праці працівників Фонду, використанні власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог чинного законодавства.

 

9. ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ

9.1. Фонд та створені ним установи, організації і підприємства ведуть бухгалтерський облік, складають фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності.

 

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА НЕЗАЛЕЖНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

10.1. Діяльність Фонду здійснюється на принципах повної прозорості та відкритості.

10.2. Основні відомості про Фонд та його діяльність мають розміщуватися на його персональному сайті. Усі ресурси сайту Фонду мають бути відкритими для будь-якої зацікавленої особи. На сайті має бути розміщена щонайменше наступна інформація:

 • нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Фонду;
 • річні звіти про діяльність Фонду;
 • відомості про засади фінансової політики Фонду;
 • стандарти відносин з особами, що фінансують діяльність Фонду (благодійниками).

 

11. ПРАВА БЛАГОДІЙНИКІВ

11.1. Благодійники, які передали або мають намір передати своє майно, кошти та інші матеріальні цінності до Фонду, мають право:

 • одержувати на їх вимогу звіт про використання зазначених майна, коштів та цінностей;
 • якщо майно, кошти та інші матеріальні цінності передані за цільовим призначенням, звіт про їх використання подається благодійнику в обов'язковому порядку;
 • отримувати інформацію про персональний склад органів управління Фонду;
 • знайомитись із останньою фінансовою звітністю Фонду (річною та квартальною);
 • отримувати належне професійне ставлення до них з боку персоналу Фонду;
 • на збереження конфіденційності інформації про них та зроблені ними благодійні внески.

11.2. Правлінням Фонду має бути затверджені та оприлюднені Стандарти відносин з особами, що фінансують діяльність Фонду.

11.3. Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до чинного законодавства України.

 

12. ФІЛІЇ, ВІДДІЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ФОНДУ

12.1. Державна реєстрація відділень, філій та/або представництв Фонду здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

12.2. З моменту державної реєстрації відділенню Фонду надається статус юридичної особи. Філії та/або представництва Фонду підлягають державній реєстрації без надання їм статусу юридичної особи.

12.3. Відділення, філії, представництва Фонду діють на підставі статуту (положення), що приймаються їх вищим керівним органом та затверджуються Правлінням Фонду. Положення про відділення, філії, представництва Фонду не повинні суперечити Статуту Фонду.

 

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ АБО ЛІКВІДАЦІЇ ФОНДУ,

ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО МАЙНА І КОШТІВ

У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

13.1. Припинення діяльності Фонду здійснюється шляхом його ліквідації або реорганізації:

 • за рішенням Загальних зборів Фонду (рішення на Загальних зборах Фонду про припинення його діяльності шляхом ліквідації або реорганізації приймається більшістю не менше як у 3/4 голосів);
 • за рішенням суду, господарського суду;
 • в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

13.2. Під час реорганізації Фонду його права та обов’язки переходять до правонаступників.

13.3. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

13.4. Для здійснення ліквідації Фонду утворюється ліквідаційна комісія, до якої переходять повноваження з розпорядження майном Фонду відповідно до чинного законодавства України.

13.5. Активи Фонду у разі його ліквідації передаються іншій неприбутковій організації відповідного типу або перераховуються в дохід бюджету.

 

14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Фонд є некомерційною організацією, яка не ставить перед собою корисливих цілей і не має на меті отримання прибутків.

14.2. Фонд створено на невизначений строк.

14.3. Питання щодо діяльності Фонду, невизначені цим Статутом, регулюються відповідно до положень чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Фонду.

 

м. Київ   -   2010 

Новини

Запрошуємо Вас до участі у інтерактивному освітньому фестивалі АРСЕНАЛ ІДЕЙ з 26 по 30 вересня 2018 року у Мистецькому Арсеналі!

Пані та панове! Запрошуємо Вас до участі у інтерактивному освітньому фестивалі АРСЕНАЛ ІДЕЙ з 26 по 30 вересня 2018 року у Мистецькому Арсеналі!

Детальнiше »

Увага! Важлива інформація!

На нашу пошту в останні дні надійшло безліч прохань з приводу того, щоб продовжити конкурс.

Детальнiше »

Оголошення про Конкурс з відбору учасників Бюро змін «Дитяча Демократія»

Благодійний фонд «Мистецький Арсенал» та Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал» оголошують КОНКУРС з відбору учасників Бюро змін «Дитяча Демократія»

Детальнiше »

Клуб Друзів

17 лютого, під час відкриття виставки ВЕЛИКИЙ СКУЛЬПТОРНИЙ САЛОН 2011, Благодійний фонд «Мистецький Арсенал» оголосив про відкриття КЛУБУ ДРУЗІВ МИСТЕЦЬКОГО АРСЕНАЛУ.

Детальнiше »