ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг з відвідання культурно-мистецьких заходів,

Інноваційного освітнього проекту для дітей та підлітків Арсенал Ідей

та інших супутніх послуг

Державне підприємство «Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал» (надалі - Виконавець), пропонує укласти цей Договір публічної оферти про надання послуг з відвідання культурно-мистецьких заходів, Інноваційного освітнього проекту для дітей та підлітків Арсенал Ідей та інших супутніх послуг (надалі – Договір) на території Виконавця. 

Договір публічної оферти є публічним та, згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів. Акцептом даного Договору та беззастережним прийняттям його умов вважається купівля вхідного квитка на Проект (відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України). Умови цього Договору є універсальними.

Будь-ласка, уважно прочитайте текст цього Договору. У разі, якщо ви не згодні з будь-яким пунктом Договору, Виконавець пропонує відмовитися від послуг. 

 1.      Визначення термінів та загальні положення

Нижченаведені терміни мають таке значення тільки для даного Договору і не можуть тлумачитися інакше стосовно послуг, що надаються за цим Договором:

Послуги – діяльність Виконавця щодо організації культурно-мистецьких заходів, Інноваційного освітнього проекту для дітей та підлітків Арсенал Ідей та створення належних умов для їх відвідання (надалі - Проекти).

Метою Інноваційного освітнього проекту для дітей та підлітків АРСЕНАЛ ІДЕЙ є створення  інтерактивного простору з унікальною освітньою програмою, яка спонукає дітей та підлітків творити, в ігровій формі здобувати знання, досліджувати, знайомитися з інноваціями, здійснювати власні винаходи, та заохочує до наукової діяльності. Організатором проекту є Виконавець та Благодійний фонд «Мистецький Арсенал».

Територія Проектів – приміщення НКММК «Мистецький Арсенал» за адресою: м. Київ, вул. Лаврська 12.

Вхідний квиток – документ, придбаний за встановлену плату Клієнтом в касі НКММК «Мистецький Арсенал», який надає йому право одноразового відвідання Проектів, участі у семінарах, лекціях, майстер-класах, презентаціях тощо, що проводяться на території Проектів, а також користуватись іншими супутніми послугами, що надаються Виконавцем в рамках даного Договору. 

Клієнт – фізична або юридична особа, що ознайомилась та погодилась з умовами даного Договору та придбала Вхідний квиток з метою відвідання Проектів та отримання інших супутніх послуг.

Діти - особи, інтереси яких в рамках цього Договору представляє Клієнт. До зазначених осіб відносяться (але не виключно) – малолітні/неповнолітні особи, особи, законним опікуном яких є Клієнт, інші особи, представництво інтересів яких, на період відвідання Проекту, покладено на Клієнта рідними батьками або законними опікунами особи.

Акцепт Оферти – повне та беззастережне прийняття Оферти шляхом виконання дій, зазначених у розділі 4 цього Договору.

Сторони – сукупне найменування Клієнта та Виконавця.

2. Предмет Договору

2.1.За даним Договором Клієнт доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання надати Клієнту оплатні послуги з відвідання Проектів та інші супутні послуги, відповідно до програми та цілей Проектів.

3. Вартість послуг і порядок розрахунків

3.1.Послуги Клієнту надаються за умови придбання Клієнтом Вхідного квитка, згідно тарифів Виконавця.  

3.2.Під час продажу квитка Клієнту надається інформаційна послуга щодо основних видів діяльності музейного комплексу, часу та умов роботи, наявності експонатів та їх основних характеристик, а також надається інформація, необхідна для відвідування музейного комплексу.

3.3.Продані квитки поверненню, обміну та відновленню не підлягають, окрім випадків, коли відвідування Проектів було відмінено Виконавцем після купівлі Клієнтом квитка.

3.4.Право на пільги, передбачені затвердженими Тарифами, мають лише особи, які до моменту акцепту оферти (купівлі квитка) надали посвідчення державного зразка або інший документ, що підтверджує право на пільгу.

4. Права та обов'язки Сторін

 4.1.Виконавець зобов'язується:

-  надавати послуги, передбачені умовами даного Договору.

 

4.2.Виконавець має право:

- відмовити у наданні послуг у зв'язку з недотриманням Клієнтом правил поведінки під час відвідування Проектів;

-  надавати базові або додаткові послуги із залученням третіх осіб.

- змінювати тарифи та умови надання послуг в односторонньому порядку, повідомляючи Клієнтів шляхом розміщення змін на сайті, або шляхом електронного листування.

 

4.3.Клієнт зобов'язується:

-   дотримуватись умов даного Договору;

- дотримуватись Правил поведінки під час відвідання Проектів, які є невід’ємним Додатком до цього Договору, дотримуватись звичайних правил безпеки під час перебування у публічних місцях, забезпечити виконання вимог та зауважень співробітників Виконавця та залучених ним спеціалістів; 

- до моменту купівлі квитка ознайомитись зі змістом даного Договору, умовами відвідування Проектів та Тарифами;

4.4. Клієнт має право:

-  вимагати від Виконавця надання Послуг у відповідності до умов даного Договору.

-  у разі не згоди з будь-яким пунктом Договору, відмовитись від послуг Виконавця.

5. Відповідальність Сторін та порядок вирішення спорів

5.1.Виконавець не несе відповідальність за шкоду, спричинену життю або здоров’ю Клієнта у випадку не виконання ним зобов’язань за цим Договором, порушення або невиконання вимог/зауважень співробітників Виконавця та залучених ним спеціалістів, а також Правил поведінки під час відвідання Проектів.

5.2.Клієнт самостійно несе відповідальність за доведення до Дітей умов та зобов’язань за цим Договором, а також дотримання їх ними. Клієнт повністю приймає на себе відповідальність за стан здоров’я Клієнта та Дітей. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, пов’язану з будь-яким погіршенням здоров’я Клієнта або Дітей, та травми, які виникли в результаті будь-яких самостійних дій під час відвідання Проектів.

5.3.Клієнт відмовляється від права вимоги від Виконавця будь-якої компенсації моральної, матеріальної шкоди або шкоди, нанесеної здоров’ю відвідувачів як протягом так і по закінченню терміну дії цього Договору, за винятком випадків, прямо передбачених діючим законодавством України.

5.4.Виконавець не несе відповідальність за особисті речі Клієнта або Дітей в рамках даного Договору. Виконавець не несе відповідальність за втрачені чи залишені без нагляду особисті та/або цінні речі Клієнта та Дітей. 

5.5.Клієнт несе відповідальність за псування майна та обладнання, представленого на Проектах, та у разі нанесення діями чи бездіяльністю збитків Виконавцю, відшкодовує їх у добровільному порядку.

5.6.Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв'язку з його виконанням сторони вирішують шляхом проведення переговорів та за наявності письмової заяви Клієнта, що передана засобами поштового зв'язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов'язковим.

5.7.У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

5.8.З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.

 6. Контактна інформація:

01010, м. Київ, вул. Лаврська 10-12 (колишня вул. І.Мазепи 28-30), тел./факс 288-52-25

Новини

Запрошуємо Вас до участі у інтерактивному освітньому фестивалі АРСЕНАЛ ІДЕЙ з 26 по 30 вересня 2018 року у Мистецькому Арсеналі!

Пані та панове! Запрошуємо Вас до участі у інтерактивному освітньому фестивалі АРСЕНАЛ ІДЕЙ з 26 по 30 вересня 2018 року у Мистецькому Арсеналі!

Детальнiше »

Увага! Важлива інформація!

На нашу пошту в останні дні надійшло безліч прохань з приводу того, щоб продовжити конкурс.

Детальнiше »

Оголошення про Конкурс з відбору учасників Бюро змін «Дитяча Демократія»

Благодійний фонд «Мистецький Арсенал» та Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал» оголошують КОНКУРС з відбору учасників Бюро змін «Дитяча Демократія»

Детальнiше »

Клуб Друзів

17 лютого, під час відкриття виставки ВЕЛИКИЙ СКУЛЬПТОРНИЙ САЛОН 2011, Благодійний фонд «Мистецький Арсенал» оголосив про відкриття КЛУБУ ДРУЗІВ МИСТЕЦЬКОГО АРСЕНАЛУ.

Детальнiше »